Historia - Eksjöstadshotell

Stadshotellbyggnadens historia

1862–2022 

Tisdagen den 18 november 1856 blev en hemsökelsens dag – en förskäckelens och jämrens dag för Eksjös invånare. Södra stadsdelen jämnades med marken av en förödande stadsbrand. 41 gårdar och stadens rådhus brann ner. Stadens rådhus låg i det sydöstra hörnet av det dåvarande torget, som var betydligt mindre än dagens. 

Omgående satte man igång planeringsarbetet med att återbygga stadsdelen. Redan ett år senare är ett tjugotal tomter bebyggda med stora vackra tvåvåningshus. Det diskuteras ingående om inte den nya stadsdelen skulle uppföras med stenbyggnader, med salig åminnelse över det som har hänt. Det fanns dock inte tillräckligt med tegelbruk i omgivningarna, samt att staden hade, av härd, reservat stora skogsområden i den händelse att en stadsbrand skulle inträffa. Man beslöt därför att uppföra staden i trä, men med undantag av, att det nya rådhuset skulle uppgöras i sten. Stadens fick därmed sin första stenbyggnad. Inte ens kyrkan var helt uppförd i sten.

Stadsbyggmästaren i Lidköping, C G Engström ritade det nya rådhuset. Ritningarna godkändes vid allmän rådstuga den 1 mars 1858. På karlsdagen den 28 januari 1862 stod det nya rådhuset klart för invigning, med festmåltid, tacktal och skålar. Tidningen Hwad nytt skrev med stolthet: ”Det nya rådhuset är ett i förhållande till vårt lilla samhälle ganska storartat hus, byggt af sten med ornamenter i modern stil”. 

I det nya rådhusets källare inrymdes 10 arrestrum och spruthus för brandsläckning. På första våningen fanns det närliggande gästgiveriet matsal, kök och banklokaler. På övervåningen hade magistraten och rådhuset sina lokaler samt arkiv. Bygganden kallades rådhuset, men redan under 1870- talet mötte man efterfrågan på logi och erbjöd husrum och kallades då även för stadshotellet.

Hit började, redan tidigt, förläggas en och annan teaterföreställning, sedan Eksjö mission 1864 övertagit societetshuset, som tidigare varit stadens teaterlokal. De stora dansevenemangen överfördes självklart till rådhuset. 1901 förstod man att stadens stadshus och tillika stadshotellet måste förbättras. Stadshotellet krävde betydligt fler lokaler. Hotellinnehavaren krävde bostad för sig och sin personal och hälsovårdsnämnden krävde hygieniska förbättringar.

De gamla avträdena var oacceptabla. Staden hade för bara några år sedan blivit elektrifierad, varför elektriskt ljus blev en självklarhet. På den tiden var det nödvändigt med andra klassens matsal, en så kallad ”bakficka”. Med en rösts översikt beslöt man att bygga på en tredje våning. Beslutet överklagades och först 1904 kunde den omändrade byggnaden invigas. Påbyggnaden ritades av den kände arkitekten G A Nilsson. I januari 1930 flyttade stadshuskontoret till en annan del av staden och stadshotellet kunde för första gången bedriva hotell och restaurangverksamhet i egen regi. Det skulle dock krävas ett eldprov först: Luciakvällen samma år inträffade åter igen en brand som denna gång förstörde hela 3:e våningen. Det blev svåra vattenskador som förde med sig en totalrenovering av hela byggnaden. .

 År 2018 omstöptes hotellets bakficka till Alberts Bistro & Bar med femtiotvå sittplatser samt sina två stora verandor med ytterligare sextiotvå stolar. Restaurangen är döpt efter Albert Engström, en lokal serietecknare, författare och gourmé. Förutom ”Alberts” huserar byggnaden tre vackra konferensrum, tre majestätiska bankettsalar, fyrtiofyra sovrum, samt en frukost- och lunch restaurang med etthundratolv sittplatser.